wateringseveld logo1

Laan van Wateringseveld 1000, 2548 CS Den Haag, 070-3941157

chiro1

Per 1 juli 2019 zijn de consultprijzen:

- Eerste consult: € 100,00
- Vervolgconsulten: € 54,00
- Niet nagekomen consult: € 28,00

- Orientatie-afspraak: € 28,00 voor onbekende patienten, kosteloos voor familie / kennissen van bestaande patienten

Wijzigingen in prijzen voorbehouden. Informeer bij onze assistente voor de actuele prijzen (070-3941157).

cold-packIn weefsel dat te lang of teveel onder spanning heeft gestaan ontstaat weefselschade en in reactie hierop een lokale ontsteking. Waarneembare verschijnselen hiervan zijn pijn en eventueel roodheid, stijfheid en zwelling.

Door het gebruik van ijs gedurende een specifieke tijd op de juiste plaats, kunnen de klachten sterk verminderen of zelfs worden voorkomen, terwijl warmte het tegengestelde effect geeft. Warmte voelt op het moment dat het wordt toegepast prettig, maar geeft na enige tijd een toename van de zwelling en pijn. IJs doet de zwelling slinken en werkt verdovend.

De werkwijze:

NB. niet voor gezicht, hals en geslachtsdelen!

- Wikkel de cold-pack (in de praktijk verkrijgbaar) in een theedoek

- Leg het pakket op de pijnlijke plek (of de regio die de chiropractor heeft aangegeven):
• armen en benen: 10-15 minuten
• achterzijde nek: 10 minuten
• rug: 15 minuten

- Controleer de plek regelmatig

- Verwijder de cold-pack direct als de huid stijf, bevroren of zeer rood wordt

- U mag deze procedure om de twee uur herhalen

Indien u twijfelt of vragen heeft kijk dan opnieuw naar de instructies op de verpakking van de cold-pack of bel onze praktijk.

Na iedere behandeling geeft de chiropractor u uitleg over welke activiteiten u wel en niet moet doen om herstel te bespoedigen en terugval te voorkomen. Zo zal het advies na de eerste paar behandelingen vaak luiden dat u rust moet nemen, op de dag van de behandeling niet mag sporten, niet mag tillen of andere zware activiteiten mag uitvoeren. Daarnaast kan het helpen de plek van de klacht af te koelen en tot rust te brengen met een "cold-pack" of ijszak (zie link het gebruik van ijs).

In een later stadium zal gericht advies worden gegeven. Per patiënt zal worden bekeken hoeveel belasting mogelijk is. Een opbouwend oefenschema wordt meegegeven en indien van toepassing trainingsopbouw voor specifieke sporten. In plaats van een 'cold-pack' wordt in deze fase juist het gebruik van een 'hot-pack' geadviseerd.

Het vervolgconsult

Tijdens een vervolgconsult herhaalt de chiropractor verschillende testen uit het eerste onderzoek om te evalueren of er vooruitgang is geboekt. Daarna begint de behandeling, die is afgestemd op uw klacht en lichaam en is dus voor iedereen weer anders. Vervolgconsulten duren ongeveer15 minuten. Voor meer informatie over het behandeltraject volg de link naar behandelfases.

Behandeltechnieken

In tegenstelling tot wat in de wandelgangen vaak wordt beweerd is chiropractie geen harde behandeltechniek. De meeste patiënten ervaren de behandeling zelfs als geheel pijnloos! Behandeltechnieken van de chiropractor variëren van spierrektechnieken, een "manipulatie" (zie kader) tot het geven van subtiele impulsen met behulp van apparatuur of een speciale behandelbank. Doordat chiropractoren veel verschillende technieken in huis hebben, behandelen ze patiënten in alle leeftijdscategoriën: van (huil)baby's tot aan ouderen (zie speciale patiëntgroepen).

Verschil met andere therapieën

Chiropractie is niet hetzelfde als manuele therapie, fysiotherapie, osteopathie of Sickenz therapie. 

Multidisciplinaire aanpak

Voor herstel van zowel acute als chronische klachten is het soms nodig dat er naast de chiropractische behandeling verdere oefeningen of aanpassingen nodig zijn. In verband met de fysiotherapeutische achtergrond van onze chiropractoren is er ruimschoots ervaring in oefenschema's voor post-operatieve hernia patiënten, rugpatiënten, arm-en beenklachten en voor specifieke sportblessures. De chiropractoren weten daardoor dat bij veel patiënten eenvoudige adviezen afdoende zijn voor herstel, maar dat voor een deel van de patiënten gespecialiseerde begeleiding nodig is door bijvoorbeeld een fysiotherapeut of houdingstherapeut. Ook kan het nodig zijn dat de werkplek wordt aangepast via een ergotherapeut of arbodienst (zie samenwerking).

Samenwerking

In onze praktijk werken wij graag met een uitgebreid samenwerkingsnetwerk. Het is onze ervaring dat dit bijdraagt aan een efficiënte en klantgerichte patiëntenzorg. Zo zijn er goede ervaringen met de samenwerking met huisartsen, cesar oefentherapeuten, (sport) fysiotherapeuten en bijvoorbeeld anesthesisten van een pijnpoli. Uniek van Chiropractie Brussee is bovendien een samenwerkingsverband met de sportartsen van MC Haaglanden en het Olympisch Netwerk Regio Den Haag cq. Regio Steunpunt Talent en Topsport (zie Sporters). Meer over samenwerking vindt u op pagina samenwerkingen.

Eerste bezoek

praktijkVoordat u kennis maakt met de chiropractor zal de balie-assistente u een vragenlijst (download vragenformulier.pdf of vragenlijst baby 0-2 jaar.pdf) in laten vullen. Aan de hand van deze vragenlijst bespreekt u met de chiropractor uw klachten en medische voorgeschiedenis. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de chiropractor gebruik maakt van neurologische, orthopedische en chiropractische onderzoeksmethoden. Gewrichten in de wervelkolom alsook de armen en benen worden gecontroleerd. Er wordt onderzocht welk effect de bewegingsstoornissen op het zenuwstelsel heeft gehad. Het eerste consult duurt 30-45 minuten.

Aanvullend onderzoek

rontgen2750552XSMogelijk zal de chiropractor aanvullend onderzoek nodig achten (bijvoorbeeld röntgenfoto's, EMG) om bijvoorbeeld de conditie van de (bot-)structuren beter te kunnen analyseren en eventuele niet door hem te behandelen oorzaken of risico's uit te sluiten. Indien nodig kan de chiropractor de behandeling aanpassen aan de hand van het aanvullend beeldmateriaal.

Chiropractoren onderscheiden zich door een goede scholing in radiologie en diagnostiek. Zij zijn getraind in het maken en beoordelen van röntgenfoto's of scans. Dit beeldmateriaal is belangrijk voor het verantwoord bepalen van de behandelmogelijkheden en helpt het behandelplan zorgvuldig op u af te stemmen.

Tweede bezoek

Tijdens het tweede consult zal de chiropractor de bevindingen uit het eerste bezoek en het daaruit volgende advies uitvoerig met u bespreken. De behandeltechniek is afhankelijk van de bevindingen uit het eerste bezoek en eventueel aanvullend onderzoek met foto's. Indien er aanwijzingen zijn voor een onderliggende ziekte (pathologie) zal met uw instemming contact worden gezocht met huisarts of specialist. Het tweede bezoek duurt 30 minuten en alle vervolgconsulten ongeveer 15 minuten.

Copyright © 2013, Chiropractie Brussee | solvecom webdesign